VIDEO17: 4817: 48ETF Edge, ngày 15 tháng 6 năm 2020ETF Edge của EdgeCNBC dành riêng cho xu hướng đầu tư đang phát triển nhanh nhất hiện nay: ETF. Mỗi thứ Hai, Bob Pisani sẽ được tham gia bởi một hội đồng gồm những người tham gia thị trường hàng đầu tại NYSE để đưa ra những lời khuyên hữu ích và mang tính giáo dục nhằm giúp bạn xây dựng danh mục đầu tư tốt nhất của mình.
click điện thoại nghe bạn
nhà máy tại đây nhé
vào xem thêm cục sạc tại đây nhé