[Luồng dự kiến bắt đầu lúc 4:30 chiều. ET. Vui lòng làm mới trang nếu bạn không thấy trình phát bên dưới vào thời điểm đó.] Bạn có câu hỏi và cô ấy có câu trả lời. Trong buổi phát trực tiếp "Healthy Returns: The Path Forward" của tuần này, Giáo sư Kinh tế Đại học Brown và người tạo ra trang web Covid Explained, Emily Oster, chia sẻ nghiên cứu mới nhất và dữ liệu không thiên vị về Covid-19. Gửi câu hỏi của bạn bằng cách sử dụng # HealthyReturns.Để có thêm thông tin chi tiết độc quyền từ các phóng viên và diễn giả của chúng tôi, hãy đăng ký bản tin Healthy Returns của chúng tôi để nhận thông tin mới nhất được gửi thẳng đến hộp thư đến của bạn hàng tuần. Và để ngồi ở hàng ghế đầu tại Sự kiện CNBC, bạn có thể nghe trực tiếp từ các giám đốc điều hành, nhà đổi mới, nhà lãnh đạo và những người có ảnh hưởng có tầm nhìn xa trên sân khấu trong "The Keynote Podcast." Nghe ngay bây giờ, dù bạn nhận được podcast của mình.
vào iphone
xem điện thoại bạn nha
máy giặt tại đây nha