Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Các đơn đặt hàng ăn tại nhà trên khắp đất nước đã dẫn đến việc các nhà hàng đóng cửa và nhiều người tiêu dùng bị buộc phải ăn ở nhà thường xuyên hơn, và Wells Fargo cho biết trong một lưu ý rằng một số thói quen này nên tồn tại.
Tin tức nghe
vào xem thêm Thời trang nhé
vào xem thêm sài gòn