Một nhân viên của Home Depot được nhìn thấy bên ngoài một cửa hàng ở Los Angeles, California.Lucy Nicholson | Reuters (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Thế giới hậu coronavirus sẽ tạo ra một "bình thường mới" cho các nhà bán lẻ, theo Wells Fargo. Công ty cho biết đại dịch toàn cầu có thể sẽ khiến người Mỹ rời khỏi các căn hộ trong thành phố của họ và chuyển đến các khu vực ngoại ô nhiều hơn, thiết lập một số nhà bán lẻ thành công.
đi đến trang sức
đi đến cửa hàng
iphone bạn nhé