Các thỏi vàng ngồi trong một kho tiền tại Nhà máy Tinh chế Perth Mint, được điều hành bởi Gold Corp, tại Perth, Úc, vào ngày 9 tháng 8 năm 2018.Carla Gottgens | Bloomberg | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC PRO.) "Chỉ là vấn đề thời gian" trước khi vàng tăng lên mức cao mới mọi thời đại, theo Citi, khi các yếu tố hỗ trợ bao gồm chính sách tiền tệ lỏng lẻo và lợi suất thực thấp tiếp tục thúc đẩy Giá cao hơn.
vào xem thêm xem thêm bạn nha
xem thêm macbook nghe