Một người đàn ông đi ngang qua Wall Street Charging Bull ở New York, Hoa Kỳ, ngày 24 tháng 3 năm 2020.Wang Ying | Tân Hoa Xã | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Với dữ liệu về việc làm và chi tiêu của người tiêu dùng cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ có thể đã chạm đáy, đã đến lúc để một nhóm cổ phiếu mới dẫn đầu, theo Bank of America. " và thoát khỏi giai đoạn 'suy thoái / suy thoái' của Chỉ báo Chế độ của chúng tôi do nhu cầu bị dồn nén và hoạt động kinh tế bình thường trở lại, "ghi chú cho biết.
đi đến tại đây nha
cửa hàng nha
Thời trang