Một người đi bộ đi ngang qua cửa hàng Disney của Walt Disney Co. ở San Francisco, California, vào Thứ Ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020.David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro). Một nhà phân tích truyền thông hàng đầu cho biết Phố Wall đang đánh giá thấp tác động của cuộc khủng hoảng sức khỏe đối với Disney và hạ cấp cổ phiếu.
ninh thuận
công viên tại đây
đi vào Hài