Mike Wilson, Giám đốc Chiến lược Cổ phiếu Hoa Kỳ và Giám đốc Đầu tư tại Morgan Stanley.Adam Jeffery | CNBC (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Mike Wilson của Morgan Stanley cho biết, việc các doanh nghiệp trên toàn quốc dần dần mở cửa trở lại sẽ giữ cho cổ phiếu không xuống gần mức thấp nhất trong tháng 3 và đưa S&P 500 vào cuối năm cao hơn, Mike Wilson của Morgan Stanley cho biết.
đời sống
xem khách du lịch
xem máy quạt