Leon Cooperman tại Delivering Alpha, ngày 19 tháng 9 năm 2019.Adam Jeffery | CNBCLeon Cooperman cho biết hôm thứ Hai vẫn còn giá trị trên thị trường ngay cả sau khi S&P 500 tăng mạnh từ mức thấp cuối tháng 3.
macbook pro
xe điện
tin tức nghe bạn