Jeremy SiegelDavid Orrell | CNBC (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Giáo sư Jeremy Siegel của Wharton cho biết, việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục mua và bột khô từ Bộ Tài chính đang sẵn sàng tạo ra một nền kinh tế mạnh mẽ trong năm tới. Fed đã thông báo vào thứ Hai rằng họ sẽ bắt đầu mua trái phiếu công ty riêng lẻ trên thị trường thứ cấp ngoài việc trao đổi các quỹ giao dịch mà họ đã mua. Động thái này thể hiện sự mở rộng từ thông báo ngày 23 tháng 3 về một số chương trình hỗ trợ thị trường.
máy quạt
núi chúa
macbook pro nha bạn