Đây là sự so sánh giữa tuyên bố của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang hôm thứ Tư với tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp hoạch định chính sách trước đó của Fed vào ngày 29 tháng 4. Văn bản bị xóa khỏi tuyên bố tháng 4 có màu đỏ với một đường kẻ ngang ở giữa. Văn bản xuất hiện lần đầu tiên. trong câu lệnh mới có màu đỏ và gạch chân. Văn bản màu đen xuất hiện trong cả hai câu lệnh.Bạn có thể đọc toàn bộ tài liệu tại đây. Sửa chữa: Phiên bản trước của tài liệu trong câu chuyện này đã xác định sai ngôn ngữ mới. Đăng ký CNBC PRO để có thông tin chi tiết và phân tích độc quyền và chương trình trực tiếp ngày làm việc từ khắp nơi trên thế giới.
dây sạc tại đây
đời sống nha
click thời tiết nha