Christopher J. Ailman, giám đốc đầu tư của Hệ thống Hưu trí dành cho Giáo viên Bang California.Adam Jeffery | CNBC (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro.) Giám đốc đầu tư của một trong những quỹ hưu trí lớn nhất của đất nước cho biết hôm thứ Hai rằng nền kinh tế và thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sẽ phản ánh những năm 1960 trong những năm tới. Giáo sư Ailman của CalSTRS nói trên CNBC " Squawk Alley "rằng ông mong đợi một" con đường gập ghềnh "phía trước cho nền kinh tế khi các công ty và chính quyền địa phương cố gắng phục hồi sau cuộc khủng hoảng coronavirus.
đi đến apply watch
vào xem thêm núi chúa nha
đi đến laptop